Overschakelen van stookolie naar aardgas.
Kan dat en is het een slimme keuze?

Aardgas in plaats van stookolie?

U hebt momenteel een verwarmingsketel die draait op stookolie. Die is zo goed als einde loopbaan. Of u wilt gewoon van die stookolie vanaf. Is het een goed idee om over te schakelen van stookolie naar aardgas?

Is mijn mazoutketel aan vervanging toe?

Ga ervan uit dat een mazoutketel die ouder is dan 15 jaar echt wel aan vervanging toe is. Heel wat mazoutketels van die leeftijd vertonen allerlei mankementen en zullen ook niet meer zo zuinig zijn qua verbruik. Veel mensen stellen zich op dat moment de vraag of het niet wijzer is om over te schakelen op aardgas.

Is er gasaansluiting in mijn straat?

Voor u een beroep doet op Energie+ is het aan te raden om te checken of er wel gasaansluiting in uw straat aanwezig is. Op de website van de vreg kan u checken wie uw distributienetbeheerder is. En bij uw distributienetbeheerder kan u dan weer nagaan of er al gasleiding door uw buurt loopt en of een gasaansluiting voor u een haalbare kaart is. Reken op een kost van 250 à 300 euro bij uw distributienetbeheerder om aangesloten te worden op het gasnet.

Geen gasaansluiting in jouw straat?

Als er geen gasaansluiting in uw straat voorzien is, kan u nog altijd ook overwegen om een propaantank in uw tuin te installeren. Al is dat geen aardgas. U moet dan ook nog altijd een brandstoffirma propaangas laten leveren en opslaan in uw propaantank. U kan dan ook nog altijd overwegen om een nieuwe stookolieverwarmingsketel te installeren. Ook deze verwarmingsketels zijn tegenwoordig een pak zuiniger in verbruik dan de oude modellen. En u kan ook een verwarmingsketel op mazout combineren met een zonneboiler.

Jouw oude stookolietank verwijderen.

Voor u overschakelt op aardgas, moet uw oude stookolietank de deur uit. Of beter de grond uit. Daar zijn wettelijke bepalingen voor vastgelegd. Uw stookolietank moet er dus uit volgens de lettertjes van de wet. Bij Energie+ zijn we gecertificeerd om uw stookolietank buiten gebruik te stellen. In de meeste gevallen werken we samen met een erkende firma die uw oude stookolietank verwijdert, de tank leegt, de binnenkant reinigt en de stookolieresten verwijdert. Kunnen we uw stookolietank om de een of andere reden niet verwijderen, dan vullen we uw oude tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Hoeveel kost het om een stookolietank te laten verwijderen?

Als u de tank echt wil laten verwijderen, variëren de kosten tussen de 1500 à 2000 euro, afhankelijk van de locatie van de tank, of hij moet uitgegraven worden of niet, … Het opvullen van uw stookolietank is goedkoper.

Subsidies voor het verwijderen of buitenwerkstellen van je oude stookolietank.

Check ook even bij uw gemeente of die nog subsidies toekent voor de verwijdering of buitenwerkingstelling van uw oude stookolietank. Hou de documenten die hiermee verband houden allemaal goed bij. U kunt controle krijgen van de overheid en dan moet u die documenten voorleggen.

Verschillende soorten verwarmingsketels.

En dan… is die oude tank eindelijk weg. Wat kiest u dan in de plaats?

U kan kiezen tussen verschillende soorten verwarmingsketels. De meeste mensen kiezen vandaag tussen een hoogrendementsketel op gas of een condensatieketel op gas. De condensatieketel op gas is over het algemeen iets duurder in aanschaf, maar zorgt er tegelijk ook voor dat uw verbruik een pak lager is. U bespaart dus flink op uw energiekosten.

Wat is een condensatieketel?

Een condensatieketel gebruikt eigen uitstootgassen – die voor een groot deel uit waterdamp, condens dus, bestaan – om het koud geworden verwarmingswater opnieuw op te warmen. Een condensatieketel gebruikt dus de energie die hij zelf opwekt optimaal. En hij herwint daarnaast ook nog eens warmte van de rookgassen. Bij de klassieke verwarmingsketel gaat die warmte simpelweg verloren.

Deze condensatietechniek zorgt voor een rendement van 100% of meer. Vandaar ook de naam hoogrendementsketel. 100% of meer betekent dat uw verwarmingsketel minstens 100% van de vrijgekomen energie omzet in bruikbare warmte. De energie wordt dus volledig benut.

Hoe kan het rendement van uw condensatieketel zelfs nog hoger zijn dan 100%? Bij het rendement van uw verwarmingsketel gaan we uit van de verbrandingswarmte. Die bestaat uit:

  • de onderste verbrandingswarmte: deze warmte komt vrij door de verbranding van aardgas.

  • de bovenste verbrandingswarmte: de verbrandingsgassen die vrijkomen zoals onder meer waterdamp. Deze waterdamp condenseert en levert zo extra energie.

De procenten boven de 100 zijn te danken aan de extra energie die vrijkomt door de condensatie van waterdamp. Zo krijgt je condensatieketel bijvoorbeeld een ketelrendement van 109%. Op die manier kan een condensatieketel een energiebesparing van wel 10% bewerkstelligen omdat hij de bruikbare uitstootgassen opnieuw gebruikt. Dat is fijn voor zowel uw portemonnee als het milieu!

Bekijk het totaalplaatje om de beste verwarmingsketel te kiezen.

Laat u in elk geval goed adviseren. De kunst is om het totaalplaatje te bekijken. Hoe is de gezinssituatie? Is de woning geïsoleerd? Hoeveel verbruiken jullie? Vanuit die gegevens kunnen wij verschillende berekeningen maken die een duidelijk beeld geven van uw situatie. Zo kan u perfect beslissen welke verwarmingsketel er in de plaats van uw oude mazoutketel komt.